Förändringar avgörande !!!

Prestigeladdade personer förstärker upplevelsen. Som drottning Silvia när hon använder teckenspråk. Därmed får de dövas kommunikation högre status, en rojalistisk stämpel, som upplevs mycket positivt av många. Eller som här på bilden utdelningen av World Child Prize, som höjer barnets status.

En av Upplevelseekonomins "apostlar" Larry Keeley anser att upplevelsens ökade betydelse beror på förändringar hos slutanvändarens preferenser. Med andra ord verkliga upplevelser, som lämnar djupa minnesspår efter sig bär förändringens frö inom sig. Och det är precis vad Vatikanens propagandabyrå har hävdat sedan 1622, då påven grundade byrån. I kampen för att befästa kyrkans ställning i samhället har byrån följt fem grundregler, som leder till förändring. Det fyrahundraåriga receptet är aktuellare än någonsin.

1. Sätt nya ordetiketter - för att få en "dålig" eller "god" känsloton kring en sak eller en händelse.

Aktuella exempel: Art director låter mer konstnärligt än tecknare, projektledare har större tyngd än kontaktman, lokalvårdare och musikdirektör ger högre status än städare respektive sånglärare. Expert på Event Marketing klingar också bättre än festfixare - trots att vissa festfixare åstadkommer fantastiska resultat.


2. Använd överföring - koppla ihop prestigeladdade personers namn med upplevelsen.

Fingerat exempel: Ansträngande och spännande äventyrsresor, som en resebyrå lanserar i Amazonas regnskogar testas av Göran Kropp som flera gånger har bestigit Mount Everest.

De hörselskadades organisationer har bett drottning Silvia att stödja teckenspråkets ställning. Drottningen behärskar teckenspråket och demonstrerar det i TV.


3. Utnyttja betoning - välj ut en viss aspekt för att dra bort
uppmärksamheten från en annan.

Exempel: Tobaksbolagen talar högt om individens frihet. De anser att cigarettrökning är en demokratisk rättighet i ett fritt samhälle, en avkopplande upplevelse, men de talar tyst om rökningens enorma skadeverkningar. Volvo inom bilindustrin betonar säkerheten - och inte
trafikolyckorna.


4. Förenkla det komplicerade - gärna till något enkelt slagord eller en formel.

Exempel: "Rör inte min kompis" i svart och vitt tar med en enkel vädjan ställning mot främlingsfientlighet och rasism, vår tids mest komplicerade frågor. "Håll Sverige rent" är en enkel uppmaning som vädjar till medborgarnas samvete så att de verkar för ett rent Sverige och tar avstånd från Lort-Sverige.


5. Upprepa de känsloladdade slagorden - förstärk den känslostämning som upplevelsen från början har skapat.

Exempel: "Ett grönt samhälle" används ofta av de som värnar om den rena miljön och den hälsosamma livsföringen. ²Globalisering² upprepas ofta av transnationella företag, som propagerar för gränslös frihandel, men samma uttryck misstros av glokalister vilka vill bevara tullarna kring den lokala marknadens särart.

Mediabarock

"Mediabarocken" med televisionen i spetsen gör stora evenemang ännu större.
Thomas Ravellis straffräddning mot Rumänien (VM 1994) blev en gigantisk upplevelse som engagerade hela svenska folket - men även enkla dajaker i Borneos regnskog.

Till dessa grundregler har kommit en sjätte regel i vårt elektroniska tidevarv, som sedan länge signalerar pånyttfödelsen av barocken, det förbländande vapnet som under 1600-talet manipulerade människorna med arkitektur. I dag är det medier som ersätter arkitekturen. Det kallas mediabarock!

Alltså, megaevenemang i televisionen som ytterst få kan värja sig emot. Och de som försöker stå emot blir själva en del av evenemanget. Ta de gigantiska världshandelsmötena, bevakade av ett globalt mediauppbåd, vilka attackeras av våldsamma demonstranter. Båda parterna (politikerna och de nya "protestanterna") vill självfallet utnyttja medierna. Snällare former av mediabarocken är OS, VM i fotboll, VM i friidrott, SuperBowl, Oscarsgalan, Eurovisionsfestivalen etc.

Märk väl att Thomas Ravellis straffräddning mot Rumänien, VM 1994, engagerade inte bara det svenska folket - den var välkänd även för dajaker i Borneos regnskogar.

- Ravelli, Dahlin, Brolin, sade dajakhövdingen när vi besökte hans långhus året därpå och berättade att vi var i från Sverige.

Till och med dagens påve Johannes Paulus II har blivit en offentlig TV-kändis, vars gigantiska Eriksgator och mässor följs av 100-tals millioner, som vill uppleva en ny form av uppenbarelse. Påvens pastorala instruktion "En ny Era" uppmanar kyrkan till intensifiering av den sociala kommunikationen i samhället och han ägnar ett helt kapitel åt konsten att "utnyttja medierna".

Ovannämnda tumregler ger resultat, men effekten varierar - efter kulturmiljöer. Nordbor upplever saker och ting annorlunda än sydlänningar för att nu inte tala om muslimernas reaktion jämfört med de kristnas. Om dessa olikheter handlar våra kommande artiklar om Upplevelsesamhället.

Imi Markos
Chefredaktör i kunskapsnätverket Kreaprenör®