Who am we ?

Nätet ställer en ny Hamlet-fråga på sin spets. Ersätter nätets låtsasvärld det verkliga livets upplevelser ? Eller har det
blivit en hänsynsfull "socialarbetare", de utstöttas bästa vän ? Många idag sätter likhetstecken mellan "urbaniserad" och "civiliserad" - trots att de gamla grekerna skilde mellan "urbs" och "civitas" ("stadsbo" och "medborgare"). Den förstnämnde är bunden vid en bestämd plats medan den sistnämnde utgår snarare från en "idé", dvs ideologi, religion eller social organisation. Med andra ord, en gemenskap som inte nödvändigtvis är knuten till en speciell plats. En gemenskap som i dagens datoriserade värld lika väl kan skapas i cyberrymden.

Det är "civitas" som framtidens samhällsplanerare måste fokusera sig på. Vilket vi redan nu gör - oss "kreaprenörer" emellan. Forum-N kommer ju i stor utsträckning att odlas via nätet. Om sådan nät - eller cybergemenskap handlar många aktuella böcker idag. Två av dem är Sherry Turkles bok "Leva.online" och Sandy Stones "Eros vs Technos".

Leva.online

Sherry Turkle, professor i vetenskapssociologi på MIT i Boston, uppehåller sig vid problemet att kunna skapa artificiellt intelligent liv. Vilket faktiskt Steven Spielberg illustrerar i sin senaste film A.I.

Sherry Turkle förklarar skillnaden mellan den reella och artificiella världen. I den reella utgår allting från det egna jaget, en fysisk värld med ett individbaserat och centraliserat jag-perspektiv. Den artificiella, virtuella världen erbjuder däremot ett decentraliserat jag.

På nätet, i cyberrymden, kan nämligen jaget dela på sig och uppträda under olika personligheter - ja, man kan agera i "inkognito", utan problem i en relativt trygg och riskfri miljö. Sveriges kung Carl-Gustaf kan till exempel agera på nätet, om han nu vill, under ett påhittat namn. Han behöver aldrig avslöja sin kungliga identitet.

Att leva.online är ett nytt sätt att leva. Och det krävs nya filosofiska, psykologiska, sociologiska och tekniska förklaringar för att förstå livet på nätet. Förklaringar som låter oss förstå att det berömda informationssamhället måste egentligen sökas i virtuella världar.

Olika personligheter

Betyder det att vi bör leva mer virtuellt än vi gör i dag?

Sherry Turkle ägnar närmare 350 sidor åt denna fråga även i boken "Life on the Screen". Som psykolog försöker hon utforska människors förhållande till datorer - hur de formar vårt sätt att tänka och handla, hur de förändrar vår kultur.

När det gäller livet på nätet talar Turkle om en speciell livsform - en virtuell socialitet, ett virtuellt sällskapsspel, en ny form av gemenskap, en ny form av litteratur som skrivs tillsammans med andra. Och mer; det har blivit ett sätt att omskapa sitt liv och utforska sin personlighet.

Turkle berättar till exempel om en student, som har fyra olika personligheter på nätet; En förförisk kvinna, en machoman, en kanin av obestämt kön och en ytterligare karaktär som han inte vill avslöja.

Anonymiteten är oftast viktig. Den ger människor en chans att uttrycka flera outforskade sidor av jaget, leka med sin identitet, pröva nya och testa dess yttersta gräns. För vissa är nätet det enda sociala - och riktigt verkliga - livet. På nätet kan de utveckla romanser som de aldrig lyckas med i den fysiska världen och som kan kulminera i ett virtuellt giftermål.

Virtuella kollisioner

I den fysiska världen betecknas folk som omedvetet uppträder med vitt skilda personligheter som schizofrena. Hur ska man betrakta de virtuella aktörer, som medvetet låtsas vara olika personer på nätet?

Turkle berör naturligtvis virtuella könsbyten och virtuell sex på nätet. Hennes slutsats blir att de virtuella aktörerna får sämre förmåga att uppleva verkligheten kan också ses som ett sätt att utforska sin egen personlighet. Dessutom anser de att upplevelser (!) av verkligheten är andra klassens upplevelser jämfört med virtuella. Det verkliga är ofta tilltrasslat och oordnat - det virtuella är alltid färdigtolkat. Därför föredrar de låtsasvärlden - trots att verkligheten fortsätter sin obarmhärtiga framfart utanför nätet och kör över många virtuella aktörer. Dessa kollisioner som kan bli ödesdigra i det framtida samhället.

Så långt är allt väl att ingen människa är en fullödig och entydig personlighet. Varje individ är en sammansatt personlighet, som etablerade målgruppsanalyser sällan tar hänsyn till. För dessa analyser är man till exempel bara ²en höginkomsttagare med fru och två barn och bor i en villa i en flott förort². Och självfallet har alla höginkomsttagare samma värderingar och följaktligen är de beredda att köpa dyra bilar och fritidsbåtar. För dessa stelbenta målgruppsgranskare är det en chock att höginkomsttagaren agerar i fyra olika roller på nätet och i en av rollerna näthandlar vederbörande avancerade transvestitkläder.

Eros vs. Technos

Därmed också sagt att du som "kreaprenör" bör utnyttja nätet som svarsmedium. Och på så sätt kan du kartlägga höginkomsttagarens olika personligheter och komma med lockande "erbjudanden" till var och en av dem. Därmed blir låtsasvärlden en hanterbar och rentav "realistisk" värld, som kan eliminera stora delar av Sherry Turkles oro "Who am we?". Med andra ord, LeoNardisten accepterar låtsasvärlden, som i själva verket oftast döljer mörka och verkliga hemligheter, och möter dessa med godtagbara lösningar.

Därför är det välgörande att läsa professor Stones åsikter i boken "Eros vs Technos" om de virtuella världarna. Hon är nämligen transsexuell och expert på videokonst vid University of Texas. Och nu lär hon sig hur hon utan kropp kan älska på nätet. För henne bli nätet en befrielse. Via nätet kan hon skapa en virtuell gemenskap. I den kan hon leva sitt eget liv och skaffa sina egna vänner. Tillsammans med dom grundar hon ett socialt nätkapital som är oåtkomligt för andra.

Stone´s bok "Eros vs Technos" är det bästa exemplet på hur minoriteter, som diskrimineras i det verkliga livet, kan leva ett nästan fullödigt liv på nätet. I hennes fall har den före detta okänsliga räknemaskinen, det vill säga datorn, blivit en hänsynsfull "socialarbetare", likt en okonventionell "Moder Teresa", som värnar om det sociala livets gränsländer.

Imi Markos
Chefredaktör i kunskapsnätverket Kreaprenör®

P.S. Övriga bok- och författartips

Här får du lite tips på andra böcker och författare, som är värda att läsa - om du är intresserad om den IT-präglade Upplevelseekonomin. Listan är inte på något sätt komplett, men förhoppningsvis kan den vara en hjälp om du vill fördjupa sig i vad framtiden kan komma att föra med sig.

"Leva Digitalt" av Nicholas Negroponte:
Om datorer, cd-rom och Internet - för de redan frälsta & oss andra ängsliga.

"Understanding Media" av Marshall MacLuhan: Boken möblerar garanterar om ditt sätt att se på de nya medierna, innan de nya medierna ens fanns. En fantastiskt förutseendes syn på framtiden - redan 1963.

Tre böcker av Alvin Toffler:
"The third wave"; Boken fokuserar på de förändringar i människors värderingar som blir en följd av den revolution som sveper över världen.

"Future shock"; En klassiker som försöker beskriva vad som händer med oss människor i det nya samhället.

"Powershift"; Denna den tredje boken av Toffler handlar om vilka grupper som kommer att förlora makt och vilka nya grupper som kommer att ta den.

Två böcker av Bill Gates:
I "Vägen till framtiden" ger han en intressant inblick i hur världens rikaste privatperson ser på utvecklingen inom IT.

I "Business @ the Speed of Thought" skriver Bill Gates om hur tekniken påverkar sättet att göra affärer idag, och hur samma teknik kommer att förändra affärslivet i framtiden.

"Den nya ekonomin" av Kevin Kelly:

I den nya ekonomin - 10 strategier för en uppkopplad värld - formulerar Kevin Kelly tio regler, som gör det möjligt att begripa och bli framgångsrik i den nya verkligheten. Värdefull läsning - trots att vissa händelser under de senaste åren misskrediterat den nya ekonomin.

"Funky Business" av Kjell A Nordström & Jonas Ridderstråle: Boken vill säga till oss att världen ser annorlunda ut och att vi ska glömma de gamla reglerna. I den nya tiden gäller "funky business".

"Release 2.0" av Esther Dyson:
En modernare bok, som enligt författaren skall rusta dig för att leva i det digitala samhället.

"Digeratin" av John Brockman:
Undrar du över hur de mäktiga män och kvinnor som bestämmer hur framtiden skall se ut, och hur den s k Digeratin tänker, då skall du läsa denna bok av John Brockman.

Trilogin Information Age av Manuel Castells brukar benämnas "Information Age". Manuel Castells har ambitionen att förklara den nya ekonomin och det samhälle som växer fram.

I den första boken "The Rise of the Network Society" försöker han ta ett systematiskt helhetsgrepp på den nya informationstekniken.

I den andra boken "The Power of Identity" behandlar Castells de hot som våra nationalstater står inför med den nya ekonomin. Att folk känner mer lojalitet med rörelser än mot den egna nationalstaten.

Den tredje boken, som avslutar triologin, har titeln "End of Millennium" och den behandlar de trender som enligt Castells håller på att ta form. Han tar t ex upp vilka implikationer Sovjetunionens fall kan få, de sociala svarta hål som kan uppstå i den nya ekonomin.

"The Act of Creation" av Arthur Koestler: Boken borde vara kreatörernas bibel. Koestler, som bland annat introducerade begreppen "holism" och "biassociation", visar vägen till "de magiska tomrum", där eftertraktade innovationer uppstår. The Act av Creation är Koestlers kanske bästa verk - trots att han skrev ett stort antal prisade böcker, såväl vetenskapliga och självbiografiska som romaner och politiska essäsamlingar.

"Den nya verkligheten" av Peter F. Drucker: Världens ledande managementguru analyserar det pågående paradigmskiftet mest träffande av alla konkurrenter, som också vill göra anspråk på titeln paradigmskiftesgurus. Drucker framhåller bland annat: "Ett av de största hindren för fortsatta framsteg är de slagord och löften från igår som fortfarande dominerar den allmänna debatten och som fortfarande begränsar våran fantasi".