Saknas lagar och etiska regler i hjärnforskningen?

I Sverige finns lagar och regler för det mesta. När vi skall slänga hushållssopor är detta omgärdat med minutiösa regler och en etisk diskussion. Men när det gäller hjärnforskning om artificiell intelligens, vari ingår att avkoda och kopiera våra hjärnor, tycks det saknas såväl lagar som etiska regler. Det pågår vad vi vet ingen etisk debatt om detta, trots att behovet gång på gång har påtalats i officiella rapporter både i Sverige och i EU. Sverige är en av de ledande nationerna inom hjärnforskning, ett av världens snabbast växande tvärvetenskapliga forskningsområden.

I avsaknad av såväl lagar som en etisk debatt pågår avancerad hjärnforskning i Sverige i en gråzon. Detta är synnerligen kontroversiellt, eftersom forskarrapporter talar om att det inom en snar framtid kommer att finnas superhjärnor, som kan fungera i direkt kontakt med våra biologiska hjärnor samt även ska kunna kontrollera och t.o.m. ta över hjärnfunktioner.

Redan för 15 år sedan talade Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Karolinska Institutet (KI) om superdatorn, som kunde slå schackvärldsmästare. Vi har goda skäl att tro, att man fortsätter att utveckla denna superdator för att kunna fullskalesimulera den mänskliga hjärnan i realtid och ta fram programvara för att läsa människors tankar. Det är naivt att tro att bl.a. AstraZeneca investerar hundratals miljoner i denna forskning bara för att man är så otroligt schackintresserad.
 
Vi frågar oss varför Statens Medicinsk-Etiska råd (SMER) inte bryr sig om att reglera forskningen om denna dator-hjärna-integration, ett etiskt område som mer än något annan bioetisk fråga berör människans integritet och identitet? Vi vet att SMER var medveten om den här problematiken för 6 år sedan och sedan dess har, vad vi har fått fram hittills i vår research, ingenting hänt.

Kan det bero på att stora ekonomiska intressen har anledning att vilja mörklägga forskningsresultat och inte vill ha någon etisk debatt, som försvårar arbetet med att uppnå målet att kopiera den mänskliga hjärnan? Och varför döljer bioetiken fakta i denna stora fråga? I denna länk från Uppsala Universitet står det tydligt att man känner till vad som pågår. Men man talar inte om att det är datorer med artificiell intelligens, som används för att bakåtkompilera hjärnan och visualisera biologiskt medvetande.

Processen att skapa artificiell intelligens innebär att utveckla programvaror för att datorer skall kunna identifiera mönster och ställa frågor för sådana mönster. När detta sker i hjärnan kan det närmast beskrivas som bakåtkompilering av hjärnkoden med hjälp av syntetisk telepati, en kontinuerlig tvåvägskommunikation mellan en dator och en levande hjärna.
 
Torbjörn Tärnsjö, professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet (SU), brukar använda sig av exemplet med en frisk människa, som kommer till sjukhuset med ont i foten och som, på utilitaristiska grunder, kan användas för att rädda många andra med sina "reservdelar" i form av ett friskt hjärta, friska lungor och njurar osv. På samma sätt är det idag möjligt att injicera nanopartiklar i vanliga sjukhusbesökare för att sedan göra studier med hjärnimplantat och utveckla programvara för syntetisk telepati. Motiveringen är givetvis att detta görs för mänsklighetens bästa. Men utan etiska regler och lagar kan man inte vara säker på att inte övertramp görs.

Kungliga Tekniska Högskolan, Karolinska Institutet och Stockholms Universitet bildar tillsammans Stockholm Brain Institute. Deras hemsida får en att ana hur långt forskningen framskridit. Ny nätverksbaserad kognitiv tidsupplöst hjärnavbildningsteknik gör det möjligt att kopiera hjärnans funktionella arkitektur. Och vi vet av historisk erfarenhet att när teknik finns, då används den också. Därför frågar vi oss varför sådan verksamhet kan fortgå i Sverige utan att området regleras med lagar och förordningar.

Lars-Olof (LO) Landin 

Rekommenderad läsning:

Dialog om Hjärnans frihet
Bakom lögnen döljer sig sanningen

Håller vi på att förlora kontrollen över vårt medvetande?

Rapport från Kreaprenörs konferens om hjärnans frihet

Anmälan om ett misstänkt brott - kanske det perfekta brottet!

Om nano- och robotteknik
Om Digeratis - Den tredje kulturens representanter
Om robotar och humanoider
Den sinnespräglade datorn
Redan 1999 skrev man detta
Google kommer att känna dig bättre än din intimaste partner
 
Rekommenderade länkar:
Nu är kampen om hjärnan i full gång. 

Föreningen för hjärnans integritet i Sverige

Hemsidan om Mind Control

Bionic Gate - om nanoteknik och neurocomputing

Stockholm Brain Institute


På bilden föreläser professor Fred Travis, hjärnforskare från Maharishi University of Management, vid Kreaprenörs framtidsseminarium i oktober 2010.